Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và Tổng cục Thống kê vừa công bố Bản tin thị trường lao động quý 3-2015, trong đó có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.


Theo đó, trong quý 3-2015, cả nước có 1.128.700 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý 2-2015. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, số lượng lao động có trình độ cao bị thất nghiệp lại có hướng tăng lên.

Số lượng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp có xu hướng tăng. Tranh minh họa


Cụ thể, số lượng người bị thất nghiệp có trình độ trình độ trung cấp nghề bị 23.000 người có (chiếm 2%); 60.200 người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (chiếm 5,3%); 15.100 người có trình độ cao đẳng nghề (chiếm 1,3%); có 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%). Tỉ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ cao đẳng nghề tăng từ 4,76% lên 7,95%; cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%.


Đặc biệt, có 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm 20%), tăng 26.100 người so với quý 2, tăng từ 4,6% lên 4,88%.


Theo cảnh báo của các chuyên gia của Viện Khoa học lao động và xã hội (KHLĐ&XH): “Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên đang tăng nhanh, trong đó đặc biệt là tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị lên đến 12,12%”.


Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, sự chênh lệch về tỷ lệ thất nghiệp trên đặc biệt tỉ lệ thất nghiệp cao ở nhóm trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập.


Mai VânTheo ngaynay.vn