Luật Bản quyền là gì? Bản quyền (copyright) là sự độc quyền kiểm soát tái bản và khai thác thương mại trong lĩnh vực sáng tạo có hiệu lực tại thời điểm sản phẩm được tạo ra. Bản quyền là hình thức kiểm soát an ninh được sản xuất cho những tác phẩm gốc có tác giả, bao gồm những tác phẩm văn học, kịch, nhạc, đồ họa và các sản phẩm nghe nhìn.”Bản quyền” nghĩa đen là quyền được sao chép, nhưng nghĩa rộng là phần chính của những quyền độc quyền theo pháp luật được cấp cho chủ bản quyền để bảo kê tác phẩm của mình. Bảo kê bản quyền nghĩa là chủ bản quyền có thể kiểm soát việc dùng một mực đối có tác phẩm của mình. Quan yếu nhất là biện pháp bảo kê này sản xuất cho chủ bản quyền quyền kiểm soát việc sao chép nội dung của họ, điều chỉnh và truyền vận chuyển nội dung. Việc tải lên và chia sẻ nội dung qua Internet ngụ ý rất nhiều quyền độc quyền của chủ bản quyền. bản tính độc quyền của bản quyền tức thị chỉ chủ bản quyền mới có thể quyết định ai tham gia vào những hoạt động liên quan đến nội dung của họ bao gồm những sản phẩm: Tác phẩm nghe nhìn Bản thu thanh thanh và bản nhạc Tác phẩm viết Tác phẩm hình ảnh Trò chơi video và phần mềm máy tính Tác phẩm kịch.

Xem thêm >>> Luật sư sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của doanh nghiệp, các nhân đối có tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc có. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sàn diễn, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật vận dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động nảy sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất nói tác phẩm đã ban bố hay chưa ban bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.Vậy Ví như có người muốn sử dụng sản phẩm/tác phẩm sáng tạo của tôi cho mục đích tư nhân thì sao? Bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền tác giả (vô thời hạn hoặc có thời hạn) hoặc cung ứng hạng mục dùng tác phẩm cho người muốn sử dụng sản phẩm/tác phẩm sáng tạo. Ở vai trò là 1 Designer, có 3 hạng mục căn bản mà bạn có thể cấp quyền cho họ là: Tái bản (reproduce), phát hành lại sản phẩm/tác phẩm dùng hiển thị (display) trên các dụng cụ truyền thông, tin báo, in ấn, truyền hình, internet,… tôn tạo, cập nhật (derivative works) dựa trên bản gốc của sản phẩm/tác phẩm

Những điều cần chú ý khi chuyển nhượng quyền tác giả khi người mua bỏ tiền để thuê bạn khiến việc cho họ và họ sẽ muốn toàn quyền với sản phẩm/tác phẩm của bạn. Chính Vì thế, hay thật cân nhắc về vấn đề thời hạn và mục đích sử dụng sản phẩm/tác phẩm.Đọc thêm : Vietnamese law firmGiấy má đăng kí bảo hộ quyền tác gỉa tại Việt Nam Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; 2 bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan; Giấy uỷ quyền, Ví như người nộp đơn là người được uỷ quyền; Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, Ví như người nộp đơn thụ hưởng quyền đấy của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; Văn bản đồng ý của những đồng tác giả, Ví như tác phẩm có đồng tác giả; Văn bản đồng ý của những đồng chủ sở hữu, Ví như quyền tác giả, quyền can hệ thuộc có chung. Các tài liệu khác có can hệ theo yêu cầu.