Sự kiện này thu hút hai đại học ở Việt Nam và năm đại học Philippines với gần 100 tham luận của nhiều giáo sư, các nhà khoa học, nhà văn… từ nhiều vùng, miền khác nhau. Thành công hơn cả ở chất lượng tham luận: đa phần công phu và khoa học.
Có tham luận đề cập vấn đề mang tính vĩ mô, như của Đỗ Mạc Ngân Doanh: “Bối cảnh hội nhập ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với quyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay”; hay Inrasara: “Dân tộc Chăm, cầu nối Việt Nam và Đông - Nam Á hải đảo”; hoặc nhấn mạnh ở yếu tố nhỏ nhất, như tham luận của Diniva Alunday với truyền thống làm đẹp của phụ nữ Kalinga, của Marissa B. Hernando: “Các nghi lễ truyền thống và tập quán liên quan của người Bugkalots: một lịch sử truyền miệng”. Có tham luận đề cập vấn đề của một khu vực rộng lớn: một đất nước, một vùng miền bên cạnh tham luận chỉ nhấn vào một tác giả hay một vấn đề xảy ra ở một huyện của tỉnh miền cao, như Trần Thị Việt Trung qua tham luận: “Nông Quốc Chấn - với những vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 12

Tham luận hầu hết đều được trình bày bằng tiếng bản ngữ có phiên dịch, hay kèm với bản slight. Hội thảo còn có thời gian hỏi - đáp. Các chủ đề tập trung vào việc quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, y tế, hay quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân tộc thiểu số, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tính báo động từ các tham luận.
Không thể không báo động, khi tình trạng nghèo đói chung hay nguy cơ tự hủy của một vài nền văn hóa dân tộc thiểu số (nhà thơ Y Phương với tham luận: “Văn hóa Tày đang trên đường tự hủy”), cơ sở y tế kém phát triển dẫn tới suy thoái nòi giống, môi trường bị tàn phá kéo theo sự thoái hóa bản sắc truyền thống. Vì lý do sinh kế, thanh niên dân tộc thiểu số tự động di cư vào các thành phố lớn, sự thay đổi địa bàn cư trú khiến quan niệm về hôn nhân và gia đình thay đổi, từ đó tín ngưỡng dân gian cũng biến đổi; hòa nhập vào cộng đồng lớn, y phục họ phải thay đổi, và rồi lối sống thay đổi dẫn đến lối suy nghĩ và ngôn ngữ biến đổi.
Đó là nguy cơ chung

Và vô số vấn đề mà thực tế cuộc sống: Từ phát triển kinh tế đến sự thay đổi hạ tầng văn hóa - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đặt ra, tất cả đòi hỏi sự khảo tả chính xác và thao tác luận giải rõ ràng trên nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề. Chỉ từ luận giải đó, việc đưa ra quyết sách tầm vĩ mô mới mang tính khả thi cao nhất.Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 12

Đặc biệt, hội thảo cũng thể hiện rõ tinh thần tôn trọng sự đóng góp của nền văn hóa dân tộc thiểu số vào nền văn hóa chung của một đất nước, một khu vực là rất lớn. Các nền văn hóa này không phải bị xem như những nền văn hóa nhỏ lẻ nữa, mà là ngang bằng; con người dân tộc thiểu số không còn bị xem là nhân vật phụ nữa, mà phải đứng bình đẳng với các dân tộc khác: Được hưởng quyền lợi và được tạo cơ hội phát triển như nhau.
Hội thảo quốc tế lần này thành công còn thể hiện qua bản ký kết ghi nhớ, để hai bên: Đại học Thái Nguyên và các đại học Philippines tiếp tục hợp tác, và mở rộng hợp tác với nhiều nước khác trong khu vực.
Hợp tác cùng Thời Nay
>>> Xem thêm:
- Đón mùng 1- 6 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có gì vui?
- 'Mo Mường Hòa Bình” đón Bằng bảo trợ Di sản văn hóa của UNESCO
- Khai mạc Lễ hội Gióng 2015 - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

Theo ngaynay.vn