Đề bài:
Trong một hội nghị khoa học có 100 thành viên, có tất cả:
* 70 người biết tiếng Nga.
* 75 người biết tiếng Pháp.
* 90 người biết tiếng Anh.
Hỏi có ít nhất bao nhiêu người biết cả 3 ngoại ngữ nêu trên?
Sau khi bài toán được chia sẻ rộng rãi, đã có rất nhiều độc giả thử sức. Đa số các đáp án đưa ra là 35 với cách lý giải như sau:
Trong số 100 thành viên của hội nghị, có 70 người biết tiếng Nga, 75 người biết tiếng Pháp và 90 người biết tiếng Anh. Điều này chứng tỏ, có 30 người không biết tiếng Nga, 25 người không biết tiếng Pháp và 10 người không biết tiếng Anh.
Từ đây, ta có: 100 - 30 - 25 -10 = 35
Vậy có ít nhất 35 người biết cả 3 ngoại ngữ Nga - Pháp - Anh.
Xem thêm:
- Thử sức với bài toán thú vị 'Chiếc thuyền bí ẩn của thuyền trưởng Jack Sparow'
- Lời giải bài toán 3 công tắc khiến nhiều người đau đầu
Tuấn Minh (t/h)

Theo ngaynay.vn