1. Tiếp nhận, quản lý và bảo quản chứng từ, tài liệu

Khi hợp tác với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ nhận chứng từ, tài liệu để thực hiện và xử lý việc làm; công bố tình hình số liệu kế toán, các tồn đọng rủi hàng tháng; công bố tổng kết số liệu với DN theo quý, năm.

Kế Toán Phía Nam sẽ chịu bổn phận bảo quản chứng từ, tài liệu cho DN và chịu trách nhiệm trước quy định nếu để lộ thông tin hoặc làm thất thoát.

Kế Toán Phía Nam đại diện cho DN thực hiện tất cả các việc làm giao dịch, giải trình tất cả các phát sinh kế toán với cơ quan thuế trong năm.

Xem Thêm >>> http://tudomuaban.com/chi-tiet-rao-v...tai-tphcm.html2. Xử lý chứng từ kế toán DN

Công ty chúng tôi cam kết sẽ xử lý chứng từ kế toán của doanh nghiệp theo đúng lao lý của điều khoản về thuế. chi tiết như sau:
– Phân loại kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc kế toán.
– Nhận chứng từ của DN từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở VNNP để thực hiện công việc.
– Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo điều khoản tránh rủi ro kế toán và thuế.
– Lập các chứng từ kế toán theo lao lý của BTC.
– Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi từ chứng từ gốc.
– Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo điều khoản.
– Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.
– chia sẻ lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh chất lượng quyết toán thuế.
– bổ sung cho DN cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ.
– Lập hệ thống sổ sách kế toán uy tín đúng, đủ khi quyết toán thuế.
– Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
– Lập các sổ cụ thể quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC.
– Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 (Mỗi tài khoản 1 sổ).
– Lập sổ Nhật ký chung.
– Lập các hồ sơ lương, hồ sơ tạo ra, giá thành…

Tham khảo thêm về >>> dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

3. phẳng phiu lãi lỗ, tháo gỡ gian nan và đen đủi kịp thời

mách cho DN Cân đối xử lý tiêu pha đầu vào của các dự án, nhà cửa, hàng hóa dịch vụ…
Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành SXKD nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN.
phẳng phiu tồn kho hàng hóa cho phép, các loại tiêu phí thông minh… đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của DN.

4. Lập các thông báo thuế, quyết toán thuế, BCTC theo tiến độ pháp luật

Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình dùng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình dùng hóa đơn.
Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán thuế năm.
Lập công bố tài chính năm và các báo cáo năm khác nếu có.
Giao dịch giải trình, quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế khi thanh tra.
Trong năm tài chính: thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, thông báo khi cơ quan thuế đòi hỏi.
Quyết toán thực tế: Ngồi lao động, giải trình trực tiếp số liệu kế toán đã làm với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

View more the latest threads: