Đây là bí quyết trợ giúp Quý khách hàng xóa hoặc kết liên các địa chỉ liên hệ bị trùng lặp trên Apple iPhone chạy mẫu máy iOS 11. quý khách hàng mang thể có nhiều địa chỉ liên lạc trên điện thoại Apple iPhone đc đồng bộ hóa bằng iCloud, email hoặc thẻ SIM nhập tự động hoặc lưu bằng tay, dẫn tới trạng thái một lượng to liên hệ lien hệ trùng lặp mang cộng một số trên điện thoại Apple iPhone. Trong trường hợp này bạn cần phải xóa các bản soa địa chỉ từng người một hoặc liên kết những liên hệ địa chỉ sở hữu một địa chỉ địa chỉ trùng lặp.

>>>>>>>Xem thêm: Địa chỉ [replacer_a] chuyên nghiệp nên ghé đến

kết liên địa chỉ liên hệ trùng lặp

iOS 11 (và cả iOS 10) có một chức năng Link Contact trên iPhone cho phép Bạn sở hữu thể kết liên phần nhiều các liên hệ địa chỉ trùng lặp trong 1 liên hệ cho cộng một người.

- Khởi chạy ứng dụng Phone từ cảm ứng chính.
- Chạm vào tab Contacts.
- Chạm vào tất cả tên liên hệ nào.


Quý Khách với thể kết liên những địa chỉ địa chỉ trùng lặp duyệt y vài thao tác.

>>>>>>>>>>Xem thêm: Trung tâm [replacer_a] ở đâu uy tín chất lượng?

- Chạm tiếp vào Edit Ở góc trên cộng bên phải.
- Sau chậm triển khai cuộn xuống & chạm vào “+” link contacts.
- ngày nay hãy chọn phần lớn tên trùng lặp của liên hệ liên hệ lại có nhau.
- chung cuộc nhấp vào Link và Done.

Sau khi đã làm xong Bạn đã với 1 địa chỉ địa chỉ cho cùng 1 người.

Xóa địa chỉ liên hệ trùng lặp

Quý khách hàng có thể xóa các liên hệ địa chỉ theo 2 phương pháp khác nhau: từ áp dụng Phone hoặc vận dụng Contacts.

- Chạm vào tab Contacts trong khoảng áp dụng Phone, hoặc vận dụng Contacs.Xóa địa chỉ địa chỉ trùng lặp sẽ trợ giúp danh bạ của bạn gọn hơn.

- Chạm vào tên địa chỉ hoặc tậu tên Quý khách hàng muốn xóa.
- hiện tại hãy cuộn xuống và chạm vào Delete Liên hệ và nhấn Confirm để xóa nó là xong.