hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108
Hồ sơ cần chuẩn bị:
Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;
Bản thông tin chung về phân bón Bởi nhà sản xuất phân bón cung ứng bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng chứa hàm lượng hạn chế trong phân bón, công dụng, hướng dẫn áp dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;
Bản chính thông báo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành đkèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (trừ các loại phân bón điều khoản tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục phép tắc tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)
hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là tân tiến kỹ thuật (đối với phân bón quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)

>>> xem thêm: thủ tục đăng ký lưu hành phân bónTrình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu:(hóa chất e-chem)
Bước 1: tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ phải lên tiếng cho cơ quan, cá nhân để bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam:
– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật cơ quan thẩm định để đánh giá hồ sơ công nhận.
– Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ phục vụ các quy định về phân bón;
– trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý Bởi vì.


hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán kinh doanh phân bón
Điều kiện để đơn vị có thể xin cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán bán buôn phân bón:
tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo điều khoản của pháp luật;
Có địa chỉ buôn bán phân bón. Nơi bán buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;
Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để bố trí hàng;
Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.
Trường hợp buôn bán phân bón không có địa chỉ phải có đăng ký doanh nghiệp; có vị trí giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.
View more the latest threads: