Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013:
“Đấu thầu là giai đoạn lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hành giao kèo cung ứng nhà cung cấp giải đáp, nhà cung cấp phi giải đáp, tìm mua hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu cơ để kí kết và thực hành giao kèo Công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Công trình đầu cơ có sử dụng đất trên hạ tầng bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
trạng sư trả lời pháp luật về đấu thầu qua tổng đài
như vậy, có thể thấy, đấu thầu là thời kỳ chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các bắt buộc của mình. Trong ấy, bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. mục tiêu của bên tậu là có được những hàng hóa và nhà sản xuất thỏa mãn những buộc phải của mình về kĩ thuật, chất lượng và giá bán tốt nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền phân phối mua hàng hóa, nhà cung cấp đấy với giá đủ bù đắp các giá bán đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. như vậy, thực chất của đấu thầu đã được xã hội thừa nhận như 1 sự khó khăn lành mạnh để được thực hành 1 việc nào ấy, 1 yêu cầu nào đó.
Đấu thầu tiếng Anh là gì?
Đấu thầu tiếng Anh là: Bid
Đặc điểm của đấu thầu
Thứ nhất: Đấu thầu là 1 hoạt động thương nghiệp. Trong đó bên dự thầu là những thương nhân có đủ điều kiện và mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới là lợi nhuận, còn bên mời thầu là xác lập được giao kèo tìm bán hàng hóa, dùng dịch vụ với những điều kiện rẻ nhất cho họ.
Thứ hai: Đấu thầu là một giai đoạn tiền giao kèo. Hoạt động đấu thầu luôn gắn với quan hệ sắm bán hàng hóa, cung cấp nhà sản xuất. Trong nền kinh tế đấu thầu không diễn ra như một hoạt động độc lập, nó chỉ xuất hiện lúc con người có nhu cầu sắm tìm hàng hóa và sử dụng nhà cung cấp. Mục đích cuối cùng của đấu thầu tà tà giúp bên mời thầu kiếm ra chủ thể có khả năng cung ứng hàng hóa, nhà cung cấp với chất lượng và giá cả thấp nhất. Sau khi quá trình đấu thầu hoàn tất, người trúng thầu sẽ cộng với người doanh nghiệp đấu thầu giao dịch, để kí hiệp đồng tìm bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hay xây lắp Dự án.
Thứ ba: Chủ thể tham dự quan hệ đấu thầu hàng hóa, dịch vụ. Theo Luật thương nghiệp 2005, trong hoạt động đấu thầu có thể xuất hiện bên thứ ba như các doanh nghiệp tư vấn giúp lập giấy má mời thầu, chuyên gia viện trợ, Phân tích giấy má dự thầu. Không những thế đây là hoạt động không qua trung gian, không có thương lái làm nhà cung cấp đấu thầu hàng hóa, dịch vụ cho thương gia khác nhận thù lao. khi mà ấy, Luật đấu thầu 2013 đã quy định thêm về tổ chức đấu thầu giỏi bao gồm đại lí đấu thầu, đơn vị sự nghiệp được ra đời và chức năng thực hành đấu thầu giỏi.Việc có mặt trên thị trường và hoạt động của đại lí đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức. Quan hệ đấu thầu luôn được xác lập giữa một bên mời thầu và phổ quát bên dự thầu. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ như trong trường hợp chỉ định đầu tư.