Bạn muốn tăng lợi nhuận nhưng vẫn có thể kiểm soát chi phí, có chiến lược hiệu chỉnh phù hợp với khả năng tài chính của mình?
Các nhà bán hàng mới thường hay đặt câu hỏi về các loại chi phí để bắt đầu [replacer_a] nhằm giúp cho việc lập kế hoạch quản lý chuẩn xác và hiệu quả. Có 2 khoản phí cơ bản mà nhà bán hàng cầm nắm vững:
  • CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỐ ĐỊNH: Thường cố định theo tháng và phụ thuộc vào lựa chọn tài khoản Cá nhân hoặc Chuyên nghiệp. Phần này gồm: phí duy trì tài khoản, phí đăng ký Trademark và phí kiểm định sản phẩm (nếu có)
  • CHI PHÍ BIẾN ĐỔI: Bao gồm những chi phí thay đổi theo số lượng sản phẩm bán ra như chi phí sản xuất và phí hoa hồng. Từ đó liên quan đến chi phí vận chuyển, lưu kho và hoàn thiện đơn hàng. Ngoài ra, có một số chi phí biến đổi phát sinh phụ thuộc vào kế hoạch quảng cáo của nhà bán hàng.
Vậy làm sao tránh mắc phải những sai lầm trong việc quản lý và tối ưu hoá [replacer_a] ? Amazon Global Selling gợi ý cho bạn một số “chiêu” cũng như công cụ tính phí hữu ích, tự động và độc quyền dành riêng cho các nhà bán hàng của Amazon sau đây:
  • Liệt kê tất cả chi phí phát sinh như đã nêu trên vào một bảng tính để có kế hoạch cân đối, điều chỉnh việc đầu tư, bán hàng cho phù hợp
  • Sử dụng các công cụ từ Amazon như máy tính doanh thu, báo cáo xem trước, tính toán lựa chọn các phương án FBA khác nhau để dự đoán chi phí phát sinh từ đó tối ưu hóa toàn bộ chi phí
  • Thay đổi tư duy bán hàng và nhìn vào đầu tư dài hạn, đặc biệt là chú trọng đến thương hiệu trong khoảng thời gian đầu bán hàng. Dần về sau sẽ giúp bạn giảm dần chi phí mang đến kết quả bứt phá tăng nhanh doanh số rõ rệt.
Để biết chi tiết từng chi phí bán hàng và những cập nhật, hướng dẫn mới nhất từ Amazon Global Selling. Tăng tốc hành trình trở thành nhà bán hàng thành công trên Amazon !