Bài toán Ảo ảnh thị giác dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5. Bài toán này sẽ giúp học sinh rèn luyện khả năng tưởng tượng không gian và các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa...


Không ít phụ huynh ở Hà Nội đã hoa mắt và tính toán rất lâu mới ra được kết quả.


Đề bài:


Nhìn vào hình vẽ dưới đây rất dễ bị hoa mắt! Đố mọi người biết trong hình dưới, có cả thảy bao nhiêu khối hộp chữ nhật kích thước 2 x 1 x1 đấy?


Mời độc giả đưa là lời giải bài toán thú vị này!


Đáp án sẽ được đăng vào ngày mai 15/12.


P.VTheo ngaynay.vn