Đề bài toán 'Ảo ảnh thị giác':

Nhìn vào hình vẽ dưới đây rất dễ bị hoa mắt! Đố mọi người biết trong hình dưới, có cả thảy bao nhiêu khối hộp chữ nhật kích thước 2 x 1 x1 đấy?


Lời giải:


Quan sát hình vẽ, khối hình trên là một khối hộp chữ nhật kích thước 6x4x6 nhưng bị khuyết một số vị trí.


Mỗi “viên gạch” kích thước 2x1x1 bằng 2 viên gạch kích thước 1x1x1 ghép lại.


Hình hộp chữ nhật kích thước 6x4x6 bao gồm 144 “viên gạch” kích thước 1x1x1, tức là 72 “viên gạch” kích thước 2x1x1.


Sử dụng kỹ thuật tính qua phần bù, các bạn chỉ còn đếm xem có bao nhiêu “viên” 2x1x1 bị khuyết rồi lấy 72 trừ đi số đó là xong!


Có cả thảy 20 “viên” 1x1x1 đã bị lấy đi, tương đương với 10 viên 2x1x1.


Như vậy số “viên gạch” kích thước 2x1x1 trong hình vẽ trên là: 72 – 10 = 62 (viên gạch).


Đáp án bạn đưa ra có đúng như trên không?


Minh Sơn (TH)Theo ngaynay.vn