Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện việc chỉ đạo về may, mặc đồng phục năm học 2015-2016 theo thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 (Thông tư 26).


Thông tư 26 quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh có ghi rõ: kinh phí mua, may đồng phục được trích từ nguồn chi thường xuyên của trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác phải được công khai thu chi. Trường hợp cần có sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phụ huynh học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của
thông tư.

Đồng phục học sinh (Ảnh minh họa).


Các đơn vị cần báo cáo nội dung cụ thể sau:


1. Công tác chỉ đạo về việc may, mặc đồng phục năm học 2015 - 2016, kết quả tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục và tổng hợp số liệu báo cáo (gửi kèm theo văn bản sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo về việc này).


2. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý sai phạm trong việc thực hiện may, mặc đồng phục của các nhà trường.


3. Những đề xuất, kiến nghị và ý kiến khác.


Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp và báo cáo bằng văn bản kèm file mềm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2015.


Minh SơnTheo ngaynay.vn