Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên tại huyện Kỳ Anh (cũ) bị chấm dứt hợp đồng lao động, mới đây, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có văn bản gửi đến huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh hướng dẫn yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành kiểm điểm, xử lý nhiều cá nhân, tổ chức.


Nội dung văn bản của Sở Nội vụ Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng đối với 214 lao động làm nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ tại các trường học (Tiểu học, THCS và mầm non) thuộc huyện Kỳ Anh (cũ) trong những năm gần đây đã để lại dư luận xấu, nhân dân mất niềm tin vào chính quyền, thực hiện hợp đồng sai quy trình, không đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. Tại một số bộ môn, số lao động hợp đồng nhiều hơn biên chế được giao, gây lãng phí ngân sách nhà nước,
lãng phí lao động.


Sở Nội vụ cũng chỉ ra rằng trách nhiệm thuộc về UBND huyện Kỳ Anh (cũ), phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, các phòng chuyên môn liên quan và các trường có sử dụng người lao động.


Văn bản của Sở Nội vụ Hà Tĩnh liên quan đến vụ 214 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.


Do đó, Sở Nội vụ Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và các phòng chuyên môn, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường và những người có liên quan phải viết bản tự kiểm điểm nghiêm túc, kiểm điểm vai trò, trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực được giao, được phân công.


Với các tập thể, Sở cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND huyện Kỳ Anh (cũ), Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT và các phòng liên quan, các trường học. Theo đó, Sở đề nghị cấp ủy đảng cùng các tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với những tập thể, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện 214 hợp đồng lao động tại các trường.


Các cá nhân liên quan đến vụ việc này được tự nhận hình thức kỷ luật!.


M.STheo ngaynay.vn