Theo đó, có 102 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 386 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.Trong 102 hồ sơ đề nghị đủ điều kiện phong tặng nghệ sĩ nhân dân có 4 hồ sơ thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình, 10 hồ sơ điện ảnh, 12 hồ sơ lĩnh vực Múa, 34 hồ sơ lĩnh vực âm nhạc và 53 hồ sơ lĩnh vực Sân khấu.Danh sách hồ sơ xét tặng nghệ sĩ ưu tú gồm 386 hồ sơ với 25 hồ sơ lĩnh vực phát thanh truyền hình, 13 hồ sơ lĩnh vực điện ảnh, 55 hồ sơ lĩnh vực Múa, 103 hồ sơ Âm nhạc và 190 hồ sơ ngành sân khấu.NSƯT Vũ Tự Long, Diễn viên, Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng có tên trong danh sách 102 hồ sơ đủ điều kiện phong tặng nghệ sĩ nhân dân.


Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 danh sách các hồ sơ sẽ được đăng tải trong thời gian 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 17.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 20.8.2015 theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân, “Nghệ sĩ ưu tú”.
Xem thêm:
Tình nghệ sĩ - Ấm lòng nghệ sĩ Việt
Nghệ sĩ múa Tuyết Minh: Tôi cảm thấy bị xúc phạm về quyền con người
Danh hài Tự Long lên NSND, Chí Trung, Minh Hằng bị đánh trượt...?

Theo ngaynay.vn