Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hành chỉ đạo của thị thành về việc thanh tra, kết luận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên tưởng trong việc phá dỡ, cấp phép xây dựng các nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước …

Ngày 27/10, Văn phòng UBND thành thị Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Vũ Hồng Khanh sau cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành thị về xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định nhà biệt thự theo Quyết định của UBND thành phố và khai triển công tác kiểm tra , rà soát đảm bảo an toàn cho các nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND đô thị .

Theo đó, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn tất trước ngày 31/10/2015, các nội dung theo chỉ đạo của UBND thị thành về xử lý, khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra; tổng hợp kết quả tình hiện báo cáo tập thể UBND đô thị xem xét trước ngày 15/11/2015, trước khi gửi báo cáo HĐND thành thị theo quy định.
img src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/29/10/20151029103346-20150922190739-1.JPG" Hiện nay, tại Hà Nội có nhiều nhà biệt thự cổ xuống cấp
Phó Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, đối với 19 nhà biệt thự phải tiến hành kiểm định, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của đô thị , sau khi có kết quả kiểm định, căn cứ tiêu chí quy định, đề xuất phân loại, báo cáo thành phố .

Thành phố cũng hợp nhất yêu cầu của Sở Xây dựng không đưa vào danh mục nhà biệt thự được bảo tàng , tôn tạo quản lý theo Quy chế đối với các nhà biệt thự có kết quả chấm điểm dưới 20 điểm (biệt thự không còn giá trị về văn hóa, lịch sử, phong cảnh cấu trúc ). Các nhà biệt thự này được quản lý theo quy hoạch được phê chuẩn và quy định chung về quản lý khu phố cổ, phố cũ, khu đô thị trọng tâm .

Phó Chủ tịch thành thị Vũ Hồng Khanh cũng đề nghị Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của thành thị về việc thanh tra, kết luận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên hệ trong việc phá dỡ, cấp phép xây dựng các nhà biệt thực thuộc sở hữu nhà nước , nhà biệt thự đan xen sở hữu nhà nước và tư nhân sau khi Thủ tướng Chính phủ và UBND thành thị đã đề nghị dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ nhà biệt thự.

Thanh tra Thành phố căn cứ vào hồ sơ hiện có và kết quả thẩm tra để ban hành kết luận. Làm rõ có tiêu cực hay không trong việc phá dỡ, cấp giấy phép xây dựng tại các nhà biệt thự sau khi Thủ tướng Chính phủ và UBND đô thị đã có đề nghị dừng cấp phép xây dựng, phá dỡ nhà biệt thự, báo cáo UBND đô thị trước ngày 15/11/2015.

Yêu cầu Sở Nội vụ, kiểm điểm, làm rõ bổn phận của lãnh đạo Sở Xây dựng, các thành viên Hội đồng thẩm định , thành viên Tổ công tác và các tập thể, cá nhân có liên hệ về những vi phạm theo Kết luận của Thanh tra Thành phố.

Về khai triển kiểm tra , rà soát đảm bảo an toàn cho các nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn tỉnh thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND đô thị . Giao Sở Xây dựng kiểm tra đốc thúc , tổng hợp kết quả tình hiện, báo cáo UBND TP trước ngày 15/12/2015.

Hồng Khanh


Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra biệt thự cổ, chung cư xuống cấpHà Nội: Kiểm tra chung cư cũ sau vụ sập biệt thự cổDanh sách các biệt thự cổ tại Hà NộiSập biệt thự: Trách nhiệm thuộc cơ quan sử dụngSống khổ trong biệt thự cổ Hà Nội CHUNG CƯ 536A MINH KHAI