Không phải ai cũng hiểu được giá trị của sổ đỏ và sổ hồng, nhiều người còn hiểu lầm, băn khoăn về bản chất và giá trị của 2 loại sổ trên. Hãy theo dõi bài viết này để hiểu hơn giá trị của sổ đỏ và sổ hồng:

MUA NHÀ CÓ SỔ ĐỎ
Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là mẫu sổ do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành để ghi nhận quyền sử dụng đất, trong đó có: đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất giao thông, đất phi nông nghiệp...Sổ đỏ cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

MUA CĂN HỘ ĐƯỢC CẤP SỔ HỒNG
Sổ hồng là mẫu do Bộ xây dựng ban hành để ghi nhận nhà ở và đất nên có mẫu là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu [replacer_a]thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;
Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Trên thực tế, sổ hồng chỉ sở hữu lâu dài, chứ không có sổ hồng có giá trị vĩnh viễn
Hiện nay, cả hai loại giấy này vẫn đang được lưu hành và có giá trị pháp lý tại Việt Nam.