Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký kết ra quyết định phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh đầu tư và quy hoạch chung Thành Phố Tỉnh Nam Định đến năm 2040, góc nhìn đến năm 2050.

Khoanh vùng lập quy hoạch gồm có tất cả Thành Phố Tỉnh Nam Định hiện giờ (diện tích 46,41 km2); huyện Mỹ Lộc (74,49 km2); 3 xã Đại An, Thành Lợi và Tân Thành của H. Vụ Bản (26,48 km2) & 5 xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An của huyện Nam Trực (40,6 km2), với tổng diện tích S khoảng chừng 187,99 Km Vuông.
Quy mô số lượng dân sinh của Thành Phố Nam Định đến năm 2030 khoảng chừng 520.000 người; trong những số ấy số lượng dân sinh nội thị khoảng tầm 384.500 người. Đến năm 2040, dân số khoảng tầm 600.000 người, trong số ấy số lượng dân sinh nội thị khoảng chừng 485.000 người.Phạm vi lập quy hoạch gồm có tất cả Thành Phố Tỉnh Nam Định hiện nay (diện tích 46,41 km2); huyện Mỹ Lộc (74,49 km2); 3 xã Đại An, Thành Lợi & Tân Thành của Huyện Vụ Bản (26,48 km2) và 5 xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An của huyện Nam Trực (40,6 km2), với tổng diện tích khoảng 187,99 Km2.
Về kim chỉ nan phát triển khoảng không, Thành Phố Tỉnh Nam Định sẽ phát triển theo hình thức đa cực, lấy sông Đào & đô thị trung tâm hiện hữu làm trọng tâm kết nối, hướng cải cách và phát triển đô thị về hướng phía tây Bắc và Đông Nam theo hành lang trục quốc lộ 21B và đường vành đai 2 mới, với 3 vùng cải tiến và phát triển như sau:
  • Vùng cải cách và phát triển đô thành trung tâm hiện hữu với công dụng là trung tâm hành chính, Thương mại dịch vụ, văn hóa truyền thống của tỉnh & Thành Phố gắn kèm với cách tân và phát triển không gian đô thị hiện diện Nam Định.
  • Vùng cải cách và phát triển đô thị về hướng phía tây & tây-bắc gắn với hệ sinh thái xanh tự nhiên huyện Mỹ Lộc, với tác dụng đô thị mưu trí, với các giữa trung tâm Giáo dục, thể dục thể thao cấp vùng gắn với cải cách và phát triển công nghiệp, Thương Mại.
  • Vùng cách tân và phát triển phía đông Nam với tác dụng đô thị Thương Mại & Dịch Vụ, du lịch, vùng đảm bảo nguồn nước, hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên gắn với những Dịch vụ hỗ trợ TP Tỉnh Nam Định.

Về hệ thống trọng tâm, trong số ấy, trọng tâm hành chính tỉnh tôn tạo nâng cấp trên cơ sở hiện trạng. Giữa trung tâm hành chính Thành Phố xây mới tại KĐT Thống Nhất, mô hình khoảng chừng 1,1 ha. Giữa trung tâm văn hóa cấp đô thị xây mới tại khu vực tại Khu đô thị mới Nam sông Đào & KĐT mới tây bắc. Cải tạo & triển khai xong mạng lưới dự án công trình văn hóa truyền thống tại các Khu đô thị.
Trung tâm giáo dục và đào tạo cấp vùng xây dựng mới tại khu vực đô thị mới phía tây quy mô khoảng tầm 120 ha. Tăng cấp cải tạo những trường đại học, CĐ hiện diện và Quanh Vùng phía nam sông Đào. Cải tạo upgrade 14 trường THPT hiện trạng, xây dựng mới trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong & bổ sung 06 trường trung học phổ thông.
Xây đắp bệnh viện đa khoa tỉnh tại KĐT Mỹ Trung mô hình 700 giường, diện tích 9,25 ha. Thi công 01 trung tâm y tế cấp đô thành ở khu vực Nam sông Đào, quy mô khoảng chừng 4 ha. Kiến thiết bổ sung các giữa trung tâm y tế theo quy hoạch đáp ứng phát triển của Thành Phố theo từng giai đoạn;...
Đọc thêm thông báo dự án Khu đô thị Mỹ Trung:https://anvuonggroup.vn/du-an/du-an-...g-tp-nam-dinh/